Велислава Донкина

психологическо консултиране и психотерапия

Консултиране и психотерапия


За мнозина все още остава труден въпросът кога е добре да потърсим консултация с психотерапевт, макар тази професия вече да има своята история и години на развитие и в България. Отчасти неяснотата, отчасти страхът от това, което се случва или би могло да се случи, ни пречи да реагираме адекватно в ситуации, когато сме обезспокоени, усещаме себе си несправящи се, не в кондиция и не в състояние да поддържаме нормалните параметри на ежедневното съществуване – удовлетвореност от работата,активност, поддържжане на социални контакти,бодрост и креативност. В повечето случаи тревогата е толкова по-голяма, колкото по-близък е човекът, с когото това се случва – и в частност особено силна, ако става въпрос за самите нас или нашето дете, например.

Онова, което все още трудно приемаме, като следствие на недобра информираност и нещо, което доскоро не е било част от обществената култура, е фактът, че ако става дума за физическа болка, ние сравнително лесно бихме се ориентирали и записали час за преглед. По силата на неписани правила, сякаш смятаме, че денталната болка или грипът са важни, а депресията,нарушенията на съня, усещането за неудовлетвореност и други, по-трудни за понасяне симптоми, са нещо, с което трябва да се справим сами – за да не бъдем считани за глезени, за луди, за неспособни.

В определен аспект обаче истинската култура на съвременния човек е свързана със способността му да отчита промените в живота си и да се грижи за себе си – т.е. да се опитва да поддържа доброто ниво на своето съществуване или поне да се старае да обръща внимание на червените лампички, сигнализиращи тревога. Защото всяко затруднение е важно и всяка болка означава, че нещо се случва – не само физическата.

Да потърсим консултация за себе си или за детето си не означава да признаем, че не се справяме, а е начин да покажем своята загриженост и да се опитаме да реагираме разумно – както бихме направили, ако ни боли гърлото, например. Консултацията с психолог или психотерапевт е начин да се опитаме да си обясним какво се случва, защо се случва и как бихме могли да бъдем по-добре.

Психолог и психотерапевт е различна квалификация от психиатър и тя не включва компетенцията да се изписват лекарства / психиатърът завършва медицина и след това специализира психиатрия. Разбира се, има специалисти-психиатри, които придобиват и квалификация за психотерапевти/. Това уточнение също е важно. Също така, както за определено физическо заболяване съществуват различни терапевтични схеми – различни медикаменти, комбинирани по различен начин и с различен прием, психотерапевтите имат различни подходи към това, което заявяваме като проблем.

Кога да потърсим консултация?